ถามแพทย์

 • ยาสิว

 •  Jane Tidakan
  สมาชิก
  สอบถามคะไม่ทราบว่าทานยาสิวอยู่จะสามารถผ่าตัดหรือมีผลอะไรไหมคะ เพราะเหมือนเคยเห็นแพทย์บางท่านให้งดคะ
  Jane Tidakan  อนิวรรต
  แพทย์

  สวัสดีครับ ยารักษาสิวมีหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นชนิดทาและกิน ยาทาส่วนมากสามารถใช่ต่อได้ในช่วงก่อนผ่าตัดเพราะมีผลเฉพาะบริเวณที่ทา นอกจากจะผ่าตัดบริเวณที่ทาอยู่ อาจจำเป็นต้องหยุดยา โดยขึ้นกับชนิดของยา ส่วนยากิน สาเหตุที่ต้องหยุดก่อนผ่าตัดมักจะเป็นความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งขึ้นกับชนิดของยาเช่นกัน เพราะฉะนั้นควรปรึกษาการหยุดยากับแพทย์ก่อนผ่าตัดทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการผ่าตัด