ถามแพทย์

 • เป็นเชื้อราในช่องคลอด ควรใช้ยาอะไรรักษา

 •  Kcc06
  สมาชิก
  เป็นเชื้อราในช่องคลอด อยากได้ยาดีๆแรงๆ ทำยังไงถึงหายขาด

   สวัสดีคะคุณ Kcc06

  เรียนอย่างนี้ค่ะ ก่อนอื่นคงต้องได้กาารวินิจฉัยก่อนนะค่ะว่ามีปัญเรื่องการติดเชื้อในช่องคลอดค่ะ

  คือ การเอาตกขาวไปตรวจหาเชื้อราค่ะ เชื้อรา คือ ยีสต์ค่ะ

  การรักษาแบ่งตามการติดเชื้อค่ะ

  การติดเชื้อที่ไม่มีความซับซ้อน จะมีการรักษาดังนี้ค่ะ

  • Short-course vaginal therapy. เป็นยาเหน็บ ค่ะ ยาอาจจะเหน็บหนึ่งถึงสามวัน หรือ ถ้ามีความเจ็ดวันก็ได้แล้วแต่อาการค่ะ  ยามี butoconazole clotrimazole, miconazole , และ terconazole

  • Single-dose oral medication เป็นการใช้ยากินแค่หนึ่งครั้ง fluconazole แต่ถ้าเป็นมากอาจจะกินหนึ่งเม็ดวันที่หนึ่งและอีกสามวันต่อมาค่ะ

  • Over-the-counter treatment ยาจะอยู่ในรูปครีมค่ะ สามารถใช้ได้ในคนไข้ท้องค่ะ อาจจะใช้ทาสามถึงเจ็ดวันค่ะ

   ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อรา

   • ควรจะมีการเหน็บยา ทายา หรือ กินยาอย่างน้อย สิบสี่วัน นอกจากนั้นอาจจะต้องกินยา fluconazole อาทิตย์ละวันต่อกัน หกสัปดาห์ค่ะ

    อย่างไรก็ตามแนะนำติดตามการรักษากับแพทย์ค่ะ