ถามแพทย์

 • ยาลดกรดควรกินก่อนอาหาร 30 นาที ถึง 1ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 1-2 ชั่วโมง

 •  Alice Manson
  สมาชิก
  สวัสดีครับคุณหมอ คือผมสงสัยว่ายาลดกรดควรกินก่อนอาหาร30นาที ถึง1ชัวโมง หรือหลังอาหาร1-2ชั่วโมงครับ
  Alice Manson  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Alice Manson

  ยาลดกรด เป็นกลุ่มยาที่ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดภายในกระเพาะอาหารให้มีความเป็นกลางมากขึ้น จึงใช้ในการรักษาภาวะที่เกี่ยวกับการมีกรดในกระเพาะมากเกินไปเช่น โรคกรดไหลย้อน กรดเกินในกระเพาะอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ เป็นต้น

  โดยยาลดกรดในที่นี้ น่าจะหมายถึงยาลดการหลั่งกรด ดังนั้นจะต้องกินก่อนมื้ออาหารเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ทันมื้ออาหาร เพราะเมื่ออาหารเข้าไปในกระเพาะจะกระตุ้นการหลั่งกรดออกมา จึงควรกินก่อนมื้ออาหารประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงค่ะ การใช้ยาควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์และมีการกลับไปติดตามอาการเป็นระยะว่าต้องปรับยาหรือไม่