ถามแพทย์

  • ยารักษากระเพราะปัสสววะอักเสบ

  • Curam 1000 mg ท้อง4 สัปดาห์ทานได้ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ปราณี แก้วเฮือง,

                        ยา Curam คือตัวยา amoxicillin และ clavulonic acid ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม pregnancy category B  ตามการจัดกลุ่มยาของคณะกรรมการอาหารและยาในหญิงตั้งครรภ์ (FDA pregnancy category) ซึ่งยาในกลุ่มนี้ ได้มีการศึกษาในสัตว์ พบว่าไม่มีความเสี่ยงในการทำให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์สัตว์ แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์ ดังนั้นยาที่จัดอยู่ในประเภทนี้ สามารถใช้ในสตรีมีครรภ์ได้อย่างค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่ง ดังนั้น หากมีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นต้องทานยานี้ ก็สามารถทานตามคำสั่งของแพทย์ได้ และเมื่ออาการหายแล้ว ก็ให้หยุดทานยาไปค่ะ แต่หากไม่มีข้อบ่งชี้ที่จะต้องทานยา ก็ไม่ควรทานไปโดยไม่จำเป็นค่ะ

                          ทั้งนี้ หากเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอยู่ และอาการไม่รุนแรง ก็อาจดูแลตามอาการไปก่อนได้ เช่น การดื่มน้ำเปล่ามากๆ ไม่กลั้นปัสสาวะ งดการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ส่วนใหญ่มักดีขึ้นและหายได้เองใน 1-2 วันค่ะ แต่หากอาการเป็นมาก หรือดื่มน้ำเปล่ามากๆ แล้ว อาการยังไม่ดีขึ้น ก็ค่อยเลือกทานยาไปค่ะ