ถามแพทย์

 • ยาถ่ายพยาธิ

 •  tinyma
  สมาชิก

  คือ ซื้อยาถ่ายพยาธิมาทานเอง โดยไม่รู้ว่าต้องไปเช็คเรื่องพยาธิก่อนอย่างงี้จะมีปัญหาไหมครับ พอดีทานยาถ่ายพยาธิ แอลเบนดาซอล เข้าไปแล้ว 1 ก่อนนอน โดยเภสัชจัดยามาให้ กินต่อเนื่อง 3 วัน วันละ 1 เม็ด อย่างงี้ควรกินต่อไหมครับ 

  สวัสดีค่ะ คุณ tinyma,

                     การทานยาถ่ายพยาธินั้น เราควรทราบเสียก่อนว่าเราติดพยาธิหรือไม่ และติดพยาธิชนิดใด  เพราะแต่ละชนิดอาจใช้ชนิดยาไม่เหมือนกัน และจะใช้ระยะเวลาในการทานไม่เหมือนกัน เช่น หากทานยา albendazole เพื่อรักษาพยาธิพยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ ก็จะทานขนาด 400 มิลลิกรัม ครั้งเดียว แต่หากเป็นพยาธิเข็มหมุด เมื่อทานไป 1 ครั้งแล้ว ควรทานซ้ำอีก 1 ครั้งที่ 2 สัปดาห์ หากเป็นพยาธิแส้ม้า ให้ทานวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน หากเป็นพยาธิตัวตืด ต้องทานวันละ 2 ครั้งติดต่อกัน 8-30 วัน หากเป็นพยาธิตัวจี๊ด ให้ทานวันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 21 วัน หากเป็นโรคพยาธิสตรองจิลอยด์ (strongyloidiasis) ให้ทานวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน เป็นต้น

                      อย่างไรก็ตาม หากทานเข้าไปแล้ว ไม่ได้เกิดผลข้างเคียงอะไร ก็ไม่ได้อันตรายอะไร และอาจทานให้ครบ 3 วันตามที่เภสัชกรแนะนำ อย่างไรก็ตาม หากสงสัยว่ายังมีการติดเชื้อพยาธิอยู่หรือไม่ เช่น มีท้องเสียบ่อยๆ หรือท้องผูกสลับเสีย ปวดท้องเป็นๆ หายๆ อาเจียน คันรูทวารหนัก หิวบ่อย มีน้ำหนักลด มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง มีภาวะโลหิตจาง เป็นต้น ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาพยาธิ ซึ่งมักจะใช้การตรวจดูอุจจาระค่ะ