ถามแพทย์

 • รักษามะเร็งเต้านม ทานยา Letrozole ได้ 4 วัน ไม่แน่ใจว่ากินยานี้แล้วจะเป็นอันตรายไหม

 •  ภาณุเลิศ
  สมาชิก
  รักษามะเร็งเต้านมด้วยการผ่าตัดสงวนเต้า และคีโมครบแล้ว รอฉายแสง หมอจ่ายยา Letrozole ให้กินต้านฮอร์โมน 5 ปี เพิ่งเริ่มกินได้ 4 วัน แต่ไปอ่านเจอข้อมูลว่าประเทศอินเดียยกเลิกยานี้ไม่ให้ใช้แล้วตั้งแต่ปี 2018 และอีกหลายประเทศตามมาเนื่องจากพบว่ายานี้มีผลทำให้ระบบประสาทเสื่อมลง คำถามคือ 1. แล้วทำไมไทยเราหมอยังจ่ายยานี้ให้กินคะ รู้สึกกลัวจัง จะไม่กินก็กลัวมะเร็งกลับมา กินก็กลัวสมองเสื่อม 2. คนที่รักษาแล้วไม่มียาต้านฮอร์โมนให้กิน (เป็นมะเร็งชนิดต้านฮอร์โมน) โอกาสรอดหรือกลับมาเป็นซ้ำมีมากกว่า ข้อ 1. หรือคะ ชนิดไหนร้ายแรงกว่ากันคะ

  สวัสดีค่ะ คุณภาณุเลิศ

  ตัวยา Letrozole เป็นยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมที่ตรวจชิ้นเนื้อแล้วพบว่า เป็นมะเร็งที่สามารถตอบสนองยานี้ 

  ซึ่งกรณีที่มะเร็งเต้านมที่ตรวจว่า สามารถตอบสนองต่อยานี้ แล้วคนไข้ได้รับประทานยานี้ จะพบว่าโอกาสที่มะเร็งเต้านมที่จะกลับมาเป็นซ้ำพบน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ยานี้ค่ะ อีกทั้งเพิ่มอัตรารอดชีวิตของคนไข้ค่ะ

  ยาตัวนี้มีการศึกษาในคนไข้ที่เป็นคนไทย ซึ่งโอกาสพบผลข้างเคียงมีน้อยนะคะ

  ส่วนผลข้างเคียงของยานี้ที่พบได้บ่อย ได้แก่ อาการร้อนวูบวาบ, อ่อนเพลีย, ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ เป็นต้น

  ซึ่งตัวยานี้ องค์การอาหารและยา (อย.)ของประเทศไทยได้รับรองยานี้ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม เช่นเดียวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) นะคะ

  หากคนไข้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยานี้เพิ่มเติม สามารถปรึกษากับแพทย์ผู้รักษาได้นะคะ