ถามแพทย์

  • มาต่างจังหวัด ลืมเอายาคุมมา ซื้อยาคุมแผงใหม่แต่คนละยี่ห้อมาทานต่อ จะท้องไหม

  •  Sussss
    สมาชิก
    มาต่างจังหวัด แล้วลืมเอายาคุมมา แต่จำได้ว่ากินถึงเม็ดไหน เลยซื้อมากินต่อจากเม็ดปัจจุบัน แต่ยาคุมที่ไปซื้อคนละยี่ห้อกับที่กินปัจจุบัน มีโอกาสท้องไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Sussss,

                         หากยาคุมกำเนิดยี่ห้อเดิมและยี่ห้อใหม่ เป็นยาคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนเท่ากันทุกเม็ด ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเม็ดยามีสีเดียวกัน และหากมีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจน (ethinylestradiol) เท่ากัน สามารถที่จะนำมาทานต่อได้ โดยให้เริ่มทานเม็ดที่ทานค้างเอาไว้ ซึ่งยาคุมก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากมีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจน (ethinylestradiol) ไม่เท่ากัน เมื่อเริ่มทานยี่ห้อใหม่ ควรใช้ถุงยางร่วมดั้วยไปก่อนในช่วงสัปดาห์แรกที่ทานยาค่ะ