ถามแพทย์

 • ยาคุม21เม็ด

 •  Bibi
  สมาชิก
  เริ่มกินยาคุมแบบแผง21เม็ดตั้งแต่วันที่3ของการมีประจำเดือนกินต่อเนื่องมาจนถึงวันที่7แต่เลทไป4ชั่วโมงแล้วมีเพศสัมพันธ์หลั่งในจะท้องมั้ยคะ
  Bibi  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Bibi

  การรับประทานยาคุมแบบแผงรายเดือนจำนวน 21 เม็ดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยควรเริ่มใช้ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่เม็ดแรก และให้กินติดต่อกันทุกวันจนยาหมดแผง คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมง และเมื่อกินหมดแผง ให้เว้นยา 7 วัน 

  การที่กินยาคลาดเคลื่อนไปประมาณ 4 ชั่วโมงเพียงครั้งเดียว อาจลดประสิทธิภาพของยาลงไปได้บ้าง แต่หากกินยาทุกเม็ดครบต่อเนื่อง และเริ่มกินอย่างถูกต้องดังกล่าวมานั้น โอกาสตั้งครรภ์ยังมีได้น้อยมาก ให้กินยาต่อไปจนครบแผง และสังเกตรอบเดือนเมื่อกินยาหมดแผงอีกครั้ง หากไม่สบายใจสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เบื้องต้น ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ