ถามแพทย์

 • กินยาคุมอยู่ แล้วมีการใช้ยาฆ่าเชื้อและไปรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จะมีผลต่อยาคุมไหม

 •  Pronteera
  สมาชิก
  กินยาคุมมาต่อเนื่อง13แผงหลั่งในช่วงกลางเดือนวันที่9ซึ่งเป็นวันที่15ของรอบเดือนจะเสี่ยงท้องมั้ย แล้วยาamoxycilinมีผลต่อยาคุมที่กินมั้ยได้กินเพราะไปฉีดยาพิษสุนัขบ้ามาแล้วต่อเว้นหรือป่าวและถ้าหมดยาแล้วยาประสิทธิภาพของยาคุมจะเหมือนเดิมมั้ย
  Pronteera  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Pronteera

  จากการสืบค้นของแพทย์ ยาฆ่าเชื้อ amoxycilin ไม่ได้มีผลต่อระดับของยาคุมกำเนิดอย่างชัดเจน และไม่น่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพของยา แต่หากไม่สบายใจอยู่ สามารถใช้ถุงยางอนามัยร่วมไปด้วยได้ในเดือนนี้จนกว่าประจำเดือนจะมา แต่คิดว่าไม่จำเป็นค่ะ

  ส่วนการไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั้น ก็ไม่เคยมีรายงานว่ามีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดเช่นกัน

  สำคัญคือการกินยาคุมกำเนิดแบบแผงทุกวันต่อเนื่อง คลาดเคลื่อนไม่เกินวันละ 3 ชั่วโมง กินต่อเนื่องไปจนหมดแผงยาค่ะ