ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมแบบทุก 3 เดือน มีเลือดออกกระปริดกระปรอย มีเพศสัมพันธ์จะท้องไหม

 • พอดีฉีดยาคุม3เดือนแล้วใกล้จะครบฉีดเข็มที่2วันที่16 แต่มีเลือดไหลกระปริบกระปอยถ้ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนจะท้องไหมค่ะ
  กลาย'ย ซุย'ย  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ กลาย'ย ซุย'ย

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดทุก 3 เดือนนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  จากที่กล่าวมาเลือดออกกระปริดกระปรอยน่าจะเป็นจากผลข้างเคียงของยาคุมแบบฉีด ซึ่งพบได้บ่อยกรณีเป็นฉีดทุก 3 เดือน

  การมีเพศสัมพันธ์ขณะที่ฉีดยาคุมอยู่ ไม่น่าจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ ถ้าไม่สบายใจสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หรือไปยืนยันที่รพอีกครั้ง และให้ไปฉีดยาคุมต่อเนื่องหากไม่ได้ตั้งครรภ์