ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาวันที่ 12 เริ่มกินยาคุมวันที่ 13 มีเพศสัมพันธ์วันที่ 15 ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม

  • ขอสอบหน่อยคะประจำเดือนมาวันที12ม.ค กินยาคุม21 วันที13กินเบิ้ลของวันที12ด้วยเป็น2เม็ดในวันที13 พอมาวันที15มีอะไรกับแฟนอยากทราบว่ายาคุมทีกินตั้งแต่วันที13ออกสิทธิ์คุมเกิดหรือังคะแล้วจะกินคุมกำเนิดแบบฉุกเเฉินวันที16คู่กับอบบประจำจะได้ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ไวประพา ศรสำเร็จ,

                         หากประจำเดือนมาวันที่ 12  แล้วได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดในวันที่ 13  ยาคุมกำเนิดก็จะสามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% นอกจากนี้ การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 15 ก็ยังถือว่าอยูในระยะปลอดภัยด้วย โอกาสในการตั้งครรภ์นั้นถือว่าน้อยอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินเข้าไปค่ะ เพราะจะไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่อย่างใด ในทางตรงข้าม อาจทำให้ได้รับผลข้างเคียงโดยไม่จำเป็นค่ะ

                        นอกจากนี้ จริงๆ แล้ว เมื่อเริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงแรก ก็ให้ทานเพียงแค่ 1 เม็ด ไม่จำเป็นต้องทานไป 2 เม็ดแต่อย่างใดค่ะ เพราะจะไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์

                        หลังจากนี้ หากทานยาคุมครบ 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เว้นระยะไป 7 วัน ก่อนที่จะเริ่มทานยาคุมแผงใหม่ โดยไม่ต้องคำนึงว่าประจำเดือนจะมาในวันใดค่ะ คือไม่ใช่ว่าเมื่อมีประจำเดือนมา ก็เริ่มทานยาแผงใหม่เลย เพราะหากทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ประจำเดือนอาจหายไปได้ค่ะ