ถามแพทย์

  • กินยาคุม แล้วปัสสาวะน้อย จะท้องไหม

  • กินยาคุมแล้วปัสสาวะน้อยจะท้องไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ เจอชายงาม เมื่อยามตุ๊บป่อง,

                          หากทานยาคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง คือทานทุกวัน ไม่มีวันที่ลืมทาน ทานยาในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในแต่ละวัน ไม่มีอาเจียนหลังทานยา ไม่มีท้องเสีย ไม่ได้ทานยาอื่นบางชนิดร่วมด้วย ยาคุมกำเนิดก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ค่ะ 

                         ส่วนการปัสสาวะน้อยลง ไม่ได้เป็นผลมาจากยาคุมกำเนิด และไม่ได้เป็นการบอกว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือไม่แต่อย่างใดค่ะ การที่มีปริมาณปัสสาวะน้อยลง อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การดื่มน้ำน้อย เสียเหงื่อมาก เป็นต้น ดังนั้น ในเบื้องต้น ก็ควรดื่มน้ำเปล่ามากๆ ค่ะ แต่หากมีปริมาณปัสสาวะที่น้อยผิดปกติ คือออกน้อยกว่า 400 มิลลิตรใน 1 วัน ก็จะถือว่าผิดปกติ โดยอาจเกิดจากมีไตวายได้ ในกรณีนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ค่ะ

                           ส่วนการที่จะทราบว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ ก็ต้องตรวจหาการตั้งครรภ์ดู เมื่อทานยาคุมจนหมดแผงแล้ว แต่ไม่มีประจำเดือนมาค่ะ