ถามแพทย์

  • ระหว่างอุจจาระเเข็งกับท้องเสีย เเบบไหนจะลดประสิทธิภาพของยาคุมมากกว่ากัน

  •  Wawa Ken
    สมาชิก
    ระหว่างอุจาระเเข็งกับท้องเสียเเบบไหนจะลดประสิทธิภาพของยาคุมมากกว่ากันค่ะ เมื่อกินยาคุมไปได้ 20 นาที

    คุณ Kittiya

    ทั้งอุจจาระแข็ง ไม่มีผลมากครับ แต่ถ้าท้องเสีย อาจทำให้ยา ยังไม่ทันแตกตัวออกฤทธิ์ก็ถูกขับมากับอุจจาระหมด  หรือ กระเพาะอาหารระหว่างที่ท้องเสียมีการอักเสบ จะบวม ทำให้การดูดซึมเสียไปได้ครับ    ถ้าสรุป ง่ายๆ ท้องเสียมีผลมากกว่าครับ