ถามแพทย์

  • หากทานยาคุมกำเนิด ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะให้มีลูกยากหรือไม่

  •  hh22oo
    สมาชิก
    หากทานยาคุมกำเนิด ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะให้มีลูกยากหรือไม่ ?

    คุณ hh2200

    การทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน ไม่มีผลต่อการมีลูกยากครับ  เพราะเมื่อไรที่หยุดยา Hormone ก็จะกลับมาเป็นปกติในเดือนถัดไป  ยกเว้นพวกยาคุมฉุกเฉิน อาจมีผลต่อการตกไข่ได้บ้าง   ถ้ากินยาคุมฉุกเฉินบ่อยเกินไป