ถามแพทย์

 • ทานยาคุม พร้อมยาปลุกเซ็กส์ เป็นอย่างไรบ้าง

 •  Ponpimon Yampian
  สมาชิก
  กินยายุมแบบปกติแล้วไปกินยาปลุกเซ็กส์จะทำให้ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดน้อยลงป่ะคะ กลัวท้องอ่ะคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ  Ponpimon Yampian

  การกินยาคุมกำเนิด (Contraceptive pills) ยาคุมกำเนิด ถือเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง แต่อาศัยวินัยในการรับประทานยาทุกวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยา oอกจากนี้ การรับประทานยาอื่นๆ ร่วมด้วย อาจต้องมาพิจารณาว่า จะมีผลต่อระดับยาหรือไม่ ซึ่งถ้าตัวยาชนิดอื่น ทำให้ลดระดับปริมาณยาฮอร์โมน รวมไปถึงถ้ามีอาการท้องเสียที่อาจทำให้เสียปริมาณยาฮอร์โมนไป จะทำให้ลดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดไปด้วยค่ะ รวมไปถึงถ้าลืมรับประทานยา อาจมีความเสี่ยงในการเกิดการตั้งครรภ์ได้ ทั้งนี้ยาคุมกำเนิดในปัจจุบันเป็นฮอร์โมนรวม คือ เป็นเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน ปริมาณเท่ากันทุกเม็ด มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแผง 21 หรือ 28 เม็ด 

  โดยส่วนใหญ่ฮอร์โมนที่ใช้ จัดว่าเป็นฮอร์โมนระดับต่ำค่ะ ดังนั้นถ้ามีสารอะไรก็ตาม ที่มาทำให้ลดปริมาณยาลง ถือว่าความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ได้ สิ่งที่จะแนะนำคือ เรายังไม่ทราบแน่นอนว่าในตัวยาปลุกเซ็กส์มีตัวยาอะไรประกอบบ้าง หรือมีสารอะไรบ้างค่ะ ทำให้ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าจะมีผลลดหรือเพิ่มประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด เนื่องจากยังมียาบางตัวที่จะไปเพิ่มระดับของยาคุมกำเนิดได้เช่นกัน เช่น ยาพาราเซตามอล ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยง ค่ะ ถ้าไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยา เนื่องจากประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดเองก็ยังไม่ใช่ 100% ค่ะ หรืออาจใช้ร่วมกับถุงยางอนามัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดค่ะ