ถามแพทย์

 • กินยาคุม 28 เม็ด มีเพศสัมพันธ์หลั่งใน ตอนนี้เริ่มมีเลือดไหลจากช่องคลอด มีโอกาสเป็นเลือดล้างหน้าเด็กไหม

 •  whyhelp
  สมาชิก
  เมื่อวันที่ 9 มี.ค ได้เริ่มเป็นประจำเดือน วันที่ 13 เรื่มกินยาคุม 28 เม็ด วันที่ 14 มีเพศสัมพันธ์แบบใส่ถุงยาง วันที่ 15-27 มีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งในไม่ใส่ถุงยาง กินยาคุมตรงเวลาเลทไม่เกิน 5 นาทีไม่มีลืมกิน วันที่ 2 เมษา เริ่มมีเลือดไหลตอนแรกคิดว่าเป็นประจำเดือน วันนี้เลือดเป็นเมือกสีน้ำตาลแดง ออกไปทางน้ำตาลมากกว่า เลยอยากรู้ว่ามีโอกาสเป็นเลือดล้างหน้าเด็กไหม เพราะปกติประจำเดือนก็มาช่วงต้นเดือนหรือควรตรวจให้แน่ใจเลย
  whyhelp  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ whyhelp

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนจำนวน 28 เม็ดนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  จากที่กล่าวมา ถ้าได้เริ่มยาภายใน 5 วันแรกของรอบเดือน ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้เลย และถ้าหลังจากนั้นกินยาคุมตรงเวลา คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมงทุกวันจนยาหมดแผง โอกาสตั้งครรภ์ก็แทบจะไม่มี เพราะไม่น่าจะมีการตกไข่ในเดือนนั้นๆ

  เลือดที่ออกผิดปกติทางช่องคลอดนั้น อาจจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดเอง ซึ่งมักเป็นเลือดออกมากระปริดกระปรอย ออกมาน้อยๆแล้วหยุดได้เอง หรืออาจจะเป็นเลือดประจำเดือนก็ได้เช่นกัน โดยควรมาในช่วงที่กินยาเม็ดแป้ง 7 เม็ดสุดท้าย 

  หากตอนนี้กังวลเรื่องการตั้งครรภ์ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนปกติก็ยังไม่มาหรือยังมีเลือดออกผิดปกติต่อเนื่องมากขึ้น ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป