ถามแพทย์

  • กินยาคุมกำเนิด 28 เม็ดหมดวันที่ 11 ก.ค. เริ่มยาแผงใหม่วันที่ 12 ก.ค. มีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม

  • กินยาคุมแบบ 28 เม็ด ปจด มาวันที่9กค ยาหมดวันที่ 11 ปจดหมด12กคแต่ยังมีเลือดออกเล็กน้อย เริ่มกินยาวันที 12 มี พสพ หลั่งใน มีโอกาสท้องไหม

    สวัสดีค่ะ คุณ Hello,

                           หากทานยาคุมกำเนิดจนครบ 28 เม็ดในวันที่ 11 ก.ค. และได้เริ่มทานเม็ดแรกของแผงใหม่ในวันที่ 12 ก.ค. ยาคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครภร์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากที่ผ่านมาได้ทานยาอย่างถูกต้อง คือไม่มีวันที่ลืมทานยา ทานยาในเวลาใกล้เคียงกันของแต่ละวัน ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสีย ไม่ได้ทานยาอื่นบางชนิดร่วมด้วย ยาคุมกำเนิดก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ค่ะ ดังนั้นโอกาสที่จะตั้งครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 12 ก.ค. ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มทานยาแผงใหม่ ก็จะน้อยกว่า 1% ค่ะ