ถามแพทย์

 • กินยาคุมได้ 10 วัน กินไม่หมด จะท้องไหม

 •  PK Chin Kung
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ นุ๋กินยาคุมไม่หมดค่ะ มีสิดท้องไม่ค่ะ พึ่งกินไปได้10วัน ค่ะ. แต่. ยาคุม ลุกเอาไปกินยันหมด. แล้ว นุ๋ต้องทำไง ค่ะ. กลัว ท้องมากๆเลย. ยังไม่พร้อมค่ะ. ตอนนี้เคลียดมาก

   สวัสดีค่ะ คุณ PK Chin Kung,

                        หากทานยาคุมกำเนิดไปเพียง 10 เม็ดแล้วหยุดทาน ยาคุมกำเนิดย่อมหมดฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ทันที หากมีเพศสัมพันธ์ต่อหลังจากที่หยุดทาน โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ย่อมจะมีได้ ดังนั้นหากจะมีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรใช้ถุงยางอนามัยไปก่อน และเมื่อมีเลือดประจำเดือนมา ก็ให้เริ่มทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรกของแผงใหม่ได้เลยค่ะ

  PK Chin Kung  PK Chin Kung
  สมาชิก
  วันที5อ่ะค่ะก่อนจะมี เพศสัมพันธ์ นุ๋กินยาคุมไป แล้วมาวันที่6นุ๋ไม่ได้กินเพราะยาคุมหายค่ะ แล้วนุ๋ชื้อใหม่มา. คือ ให้หยุดก่อนหรือกินต่อค่ะ หรือต้องรอให้รอบเดือนมาก่อนค่อยเริ่มกินใหม่
  PK Chin Kung  PK Chin Kung
  สมาชิก
  รอบเดือนหมดวันที27แล้วนุ๋ก้อ กิน ยาคุมไปเลย แล้วมามี เพศสัมพันธ์ ละก้อกินยามาตลอดยันวันที5กินยาคุมไปได้มีเพศสัมพันธ์แล้วยาคุมได้หาย มีสิดท้องไหมค่ะ แต่ชื้อยาคุมมาไม่รุ้จะกินยังไง ค่ะ. คือ กลัวท้อง มาก ...ยาคุมแอนนาค่ะ...

  หากได้ทานยาคุมกำเนิดภายในไม่เกิน 5 วันนับจากมีประจำเดือนมา ยาคุมก็จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ หากมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างที่ยังทานยาอยู่

  แต่หากได้ทานยาเกิน 5 วันนับจากมีประจำเดือนมาไปแล้ว ยาคุมจะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ทันที ต้องทานไปอย่างน้อย 7 วันก่อน ดังนั้น หากมีเพศสัมพันธ์ก่อนทานยาครบ 7 วัน อาจมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้

  หากต้องการเริ่มทานยาคุมกำเนิดเม็ดแรกแผงใหม่ ควรรอให้ประจำเดือนมาก่อน และเริ่มทานเม็ดแรกในวันแรกหรือไม่เกิน 5 วันนับจากมีประจำเดือนมาค่ะ