ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ กินยาคุมอยู่ มีอาการเหนื่อยล้า หายใจเร็ว ปวดข้อ ประจำเดือนขาด

  • คือหนูมี้เพศสัมพันธ์กับมาทุกที่ก็กินยามาทุกทีแต่ไม่มีอาการแต่พอหลังนี้มันเริ่มเหนื่อยล้าแล้วหายใจถี่เร็วปวดตามข้อแต่ไม่มีเลือออกนะค่ะประจำเดือนก็ขาดมาเดือนกว่าแล้วค่ะปกติครบมา. วันที่ 15ขอทุกเดือนกังวลมาเลยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ปลาตี๊ คิวส์ปาร์,

                        หากยาคุมที่ทานอยู่ คือยาคุมกำเนิดยี่ห้อแอนนาชนิด 28 เม็ด เมื่อทานยาคุมจนครบ 28 เม็ดแล้ว ไม่มีประจำเดือนมา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ หากตรวจพบการตั้งครรภ์ อาการเหนื่อยล้าและหายใจเร็ ปวดตามข้อ ก็เป็นอาการของการตั้งครรภ์ได้

                         แต่หากยังทานยาคุมไม่ครบ 21 เม็ด และยังทานไม่ถึงเม็ดสีขาวที่เป็นเม็ดแป้ง ก็ย่อมจะยังไม่มีประจำเดือนมาค่ะ ดังนั้น ก็ควรทานยาคุมให้ครบแผงก่อน แล้วรอดูว่าจะมีประจำเดือนมาหรือไม่ ส่วนอาการต่างๆ ที่เป็นอยู่ ก็อาจเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมได้ หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น มีความเครียด วิตกกังวล พักผ่อนน้อย มีภาวะโลหิตจาง ไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น ดังนั้น หากทานยาคุมจนครบ และต่อมาได้มีประจำเดือนมา แต่อาการต่างๆ ยังไม่ดีขึ้น ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ