ถามแพทย์

 • กินยาคุมแบบแผง 21 เม็ดหมดแล้ว ช่วงเว้นยา ไม่ต้องการให้ประจำเดือนมาจึงกินยาเลื่อน จะมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้ไหม

 •  Hathairat Damriwet
  สมาชิก
  สอบถามค่ะ คือปกติกินยาคุม21เม็ดแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงหยุดยาแล้วทานยาเลื่อนประจำเดือนเพราะต้องไปเที่ยวกับครอบครัว อยากสอบถามค่ะว่าถ้ามีอะไรกับแฟนช่วงที่ทานยาเลื่อนจะท้องไหมคะ
  Hathairat Damriwet  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Hathairat Damriwet

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือน 21 เม็ดนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที 

  หากกินมาอย่างต่อเนื่องจนหมดแผงยา จะไม่มีไข่ตกในรอบเดือนนั้นๆ และการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่เว้นยา 7 วัน แม้จะมีการใช้ยาเลื่อนประจำเดือนด้วย ไม่น่าทำให้เกิดการตั้งครรภ์

  แต่จริงๆแล้ว สามารถใช้ยาคุมเป็นการเลื่อนประจำเดือนไปได้ ก็คือในช่วงที่ต้องเว้น 7 วัน ไม่ต้องเว้น ให้เอายาคุมแบบ 21 เม็ดแผงใหม่มากินต่อแผงทันที ก็จะได้ประสิทธิภาพในการเลื่อนประจำเดือนและคุมกำเนิดไปด้วยค่ะ