ถามแพทย์

 • กินยาคุมแล้วท้องเสีย หลังจากนั้นได้กินยาแก้ท้องเสียไป จะมีผลต่อประสิทธิภาพยาคุมไหม

 •  Pimnapa Oil
  สมาชิก
  อยากทราบว่าถ้าทานห่างกันแค่1ชม.จะส่งผลต่อยาคุมมากน้อยเพียงใดคะทาานยาคุมไดแอน35ก่อนละต่อมาประมาน ชม.นึงทานยาผงถ่านคาร์บอน อย่างนี้จะลดประสิทธิภาพไหมคะ วันที่ทานเป็นวันที่9ของการทานยาคุม และหลังจากนั้นไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วย ยายังจะมีประสิทธิภาพไหมคะ
  Pimnapa Oil  พญ.นรมน
  แพทย์

    สวัสดีค่ะคุณ Pimnapa Oil

  การใช้ยาคุมกำเนิดนั้น ควรจะใช้ติดต่อกันทุกวัน ในเวลาใกล้เคียงกัน กินจนหมดแผง ให้ได้ประสิทธิภาพของยา

  โดยการที่มีท้องเสีย ถ้าไม่ได้เป็นการท้องเสียรุนแรง จนถ่ายเป็นน้ำ อ่อนเพลีย ไม่จำเป็นต้องกินยาเข้าไปซ้ำ

  กรณีที่ควรกินยาคุมเข้าไปซ้ำเช่นการอาเจียนภายใน 30 นาทีหลังกินยา หรือถ่ายเหลวมากหลายครั้งจนมีอาการอ่อนเพลียเยอะ จากที่กล่าวมา จึงอาจจะยังไม่มึความจำเป็นต้องกินยาคุมเข้าไปเพิ่มค่ะ