ถามแพทย์

  • เริ่มกินยาคุมแผงแรก วันที่เป็นประจำเดือนวันที่ 4 กินได้ 6 เม็ด มีเพศสัมพันธ์ ต้องกินยาคุมฉุกเฉินไหม

  •  Prapassorn
    สมาชิก
    หนูเริ่มกินยาคุมแบบ 21 เม็ดแผงแรก เม็ดที่ 1 ตรงกับวันที่เป็นประจำเดือนวันที่ 4 พอกินมาได้ประมาณ 6 เม็ด ก็มีเพศสัมพันธ์แล้วหลั่งใน หนูต้องกินยาคุมฉุกเฉินไว้ด้วยมั้ยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Prapassorn,

                        หากได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงแรก ในวันที่ 4 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ดงันั้น หากทานไป 6 เม็ด แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ถือว่ามีน้อยมาก ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วย เพราะยาคุมฉุกเฉินนั้นมีประสิทธิภาพต่ำกว่ายาคุมกำเนิด จึงไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่อย่างใด ในทางตรงข้าม อาจทำให้ได้รับผลข้างเคียงเพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็นค่ะ การจะทานยาคุมฉุกเฉินนั้น จะทานในกรณีที่มีการลืมทานยาคุมกำเนิดตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปค่ะ