ถามแพทย์

  • เริ่มกินยาคุมแผงแรกในวันแรกที่มีประจำเดือนมา ต้องรอกี่วันจึงมีเพศสัมพันธ์ได้

  •  toddy333
    สมาชิก
    แฟนพึ่งเริ่มกินยาคุมแบบแผง แผงแรก เริ่มกินเม็ดแรกในวันที่ ปจด มาวันแรก อยากทราบว่า ต้องรอให้แฟนกินยาคุมครบกี่วันถึงสามารถมี พสพ ได้ แล้วสามารถมี พสพ แบบหลั่งในได้ไหมครับ ถ้าสามารถมี พสพ แบบหลั่งในได้ควรให้แฟนกินยาคุมครบกี่วันถึงสามารถมีได้ครับ