ถามแพทย์

 • กินยาคุมแผงแรกจนหมด แล้วเริ่มกินแผงใหม่ต่อมาได้ 4 วัน ไปมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน จะท้องไหม

 • คือหนูกินยาคุมเฮอร์ซเริ่มเเผงเเรกตอนเป็นประจำเดือนวันเเรกพอกินหมดก็กินเเผงใหม่ต่อเริ่มเเผงใหม่ได้4เม็ดเเล้วมีเพศสัมพันธ์จะท้องมั้ยคะ
  พ. พิมพ์ลภัส  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ พ. พิมพ์ลภัส

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้ และต้องกินทุกวันจนหมดแผง

  กรณีถ้าเป็นแบบ 28 เม็ด เมื่อกินหมดแผงแรก แล้วให้กินแผงต่อไปทันที หากทำได้ดังนี้ประสิทธิภาพยาจะต่อเนื่อง และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันทีตั้งแต่การกินยาแผงต่อใหม่ในเม็ดแรกค่ะ

  ควรสังเกตรอบเดือนในช่วงที่เป็นเม็ดแป้ง 4 หรือ 7 เม็ดสุดท้ายทุกครั้ง ถ้าประจำเดือนไม่มาในช่วงที่เว้นยาหรือยาเม็ดแป้ง ควรยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดก่อนเริ่มยาแผงถัดไป

  พ. พิมพ์ลภัส  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ พ. พิมพ์ลภัส

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้ และต้องกินทุกวันจนหมดแผง

  กรณีถ้าเป็นแบบ 28 เม็ด เมื่อกินหมดแผงแรก แล้วให้กินแผงต่อไปทันที หากทำได้ดังนี้ประสิทธิภาพยาจะต่อเนื่อง และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันทีตั้งแต่การกินยาแผงต่อใหม่ในเม็ดแรกค่ะ

  ควรสังเกตรอบเดือนในช่วงที่เป็นเม็ดแป้ง 4 หรือ 7 เม็ดสุดท้ายทุกครั้ง ถ้าประจำเดือนไม่มาในช่วงที่เว้นยาหรือยาเม็ดแป้ง ควรยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดก่อนเริ่มยาแผงถัดไป