ถามแพทย์

  • กินยาคุมแล้วยังไม่ทันได้ดื่มน้ำ ยาคุมละลายในปากก่อน ประสิทธิภาพของยาจะลดลงหรือไม่

  •  Anythingelse
    สมาชิก
    พอดีทานยาคุมแล้วยังไม่ทันได้ดื่มน้ำ ยาคุมละลายในปากซะก่อน อยากทราบว่า ประสิทธิภาพของยาจะลดลงหรือไม่คะ?

     สวัสดีค่ะ คุณ Anythingelse,

                         หากได้กลืนยาทั้งหมดที่ละลายในปากไปบางส่วนแล้วลงสู่กระเพาะ ก็จะไม่มีผลต่อการลดลงของประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแต่อย่างใด แต่หากมีเศษยาหรือผงยาตกค้างอยู่ในช่องปาก หรือติดอยู่ตามเหงือกหรือร่องฟัน ก็อาจทำให้ได้รับยาไม่เต็มปริมาณ และมีผลต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดที่อาจลดลงได้ ดังนั้นควรดื่มน้ำ กลั้วปากแล้วกลืน ทำซ้ำซัก 2-3 รอบ เพื่อให้มั่นใจว่ายาได้ลงสู่กระเพาะจนหมดค่ะ และดื่มน้ำตามมากๆ เพื่อให้เศษและผงยาไม่ตกค้างอยู่ตามหลอดอาหารด้วยค่ะ