ถามแพทย์

 • เพิ่งเริ่มกินยาคุม 21เม็ด จะต้องกินอย่างไร เริ่มกินเม็ดใด

 •  Pennaph
  สมาชิก
  ขออนุญาตสอบถามคะพอดีไม่เข้าใจคะ คือว่าดิฉันพึ่งซื้อยาคุมมินนี่แบบ21เม็ดมาแผงแรกแล้วยังไม่เคยทานมาก่อนเลยสักครั้ง ดิฉันมีประจำเดือนมา3วันแล้ว แล้วดิฉันควรทานยาเมื่อตอนประจำเดือนหายหรือทานเมื่อตอนยังเป็นประจำเดือนอยู่คะ แล้วควรเริ่มเม็ดแรกของวันไหนวันที่ประจำเดือนหยุดหรือวันที่ยังเป็นประจำเดือนอยู่คะ แล้วควรทานด้านบนแผงหรือด้านล่างแผงก่อนคะ
  Pennaph  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pennaph

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน 21 เม็ดนั้น ควรเริ่มใช้ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่เม็ดแรก แต่ถ้าไม่ได้เริ่มภายใน 5 วันแรกของรอบเดือน แนะนำการกินยาติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนจึงค่อยมีเพศสัมพันธ์ได้ และให้กินติดต่อกันทุกวันจนยาหมดแผง คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมง และเมื่อกินหมดแผง ให้เว้นยา 7 วัน ให้ประจำเดือนมา แล้วเริ่มกินยาแผงใหม่ต่อโดยทันทีเมื่อเว้นยาครบ 7 วัน

  หากได้ใช้ยาอย่างถูกต้องตามที่แนะนำไปข้างต้น โอกาสตั้งครรภ์ขณะกินยามีได้น้อยกว่า 1% การเริ่มกินยานั้น กรณีเป็นยาคุมแบบมินนี่ อาจจะเป็นวันจันทร์ อังคาร พุธที่เขียนมาบนแผง โดยให้เริ่มให้ตรงกับวันจริงที่กิน เช่นจะเริ่มวันเสาร์ ให้แกะเม็ดที่เขียนว่าวันเสาร์ออกมา โดยจะเลือกแกะจากวันเสาร์ตรงไหนของแผงยาก็ได้ และหลังจากนั้นให้กินเรียงต่อไปตามเข็มนาฬิกาจนครบ 21 เม็ด หากยังไม่มั่นใจ สามารถกลับไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรผู้จ่ายยามาอีกครั้งได้