ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินตอนเป็นประจำเดือนได้ไหม

 •  โอม'ม เลอะ
  สมาชิก
  กินยาคุมฉุกเฉิน ตอนเป็นประจำเดือนได้มั้ยค่ะ?
  โอม'ม เลอะ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ โอม'ม เลอะ

  หากเป็นเลือดประจำเดือนจริงนั้น การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีประจำเดือนไม่น่าจะสามารถทำให้เกิดการตั้งครรภ์ เพราะเป็นช่วงที่ไม่มีไข่ตก ดังนั้นไม่น่าจะมีความจำเป็นต้องใช้ยาคุมฉุกเฉิน

  แต่หากไม่แน่ใจว่าเป็นเลือดประจำเดือนจริงหรือไม่ หรือเป็นเลือดออกผิดปกติจากสาเหตุอื่น การใช้ยาคุมฉุกเฉินก็สามารถทำได้ โดยหากเป็นเพศสัมพันธ์มาภายใน 72 ชั่วโมง อาจมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินเพื่อช่วยลดโอกาสการตั้งครรภ์ ใช้ให้ครบและตรงเวลาตามข้างฉลากกำหนด

  ถ้ามีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดที่ไม่ใช่ประจำเดือน ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป