ถามแพทย์

 • หากใช้ยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว จะต้องใช้ยาคุมแบบรายเดือนต่อไปอีกหรือไม่ ขอคำแนะนำทั้งในกรณีจะมีและไม่มีเพศสัมพันธ์ต่อ

 •  Rilly Oily
  สมาชิก
  มีพสพ.คนั้งแรก แล้วกินยาคุมฉุกเฉินแล้ว ต่อไปยังต้องกินยาคุมแบบแผงธรรมดาด้วยไหมคะ ถ้ากินต้องกินต่อจากแบบฉุกเฉินกี่วันคะ ขอคำแนะนำ ทั้งในแบบที่จะมีพสพ.ต่อเรื่อยๆ และไม่มีพสพ.อีก
  Rilly Oily  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Rilly Oily

  หากต้องการจะใช้ยาคุมแบบแผงธรรมดานั้นสามารถทำได้ แต่ในกรณีนี้ที่มีการใช้ยาคุมฉุกเฉินไปก่อนหน้านี้ ควรจะตรวจให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีการตั้งครรภ์

  โดยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ ควรซื้อมาตรวจหรือไปยืนยันที่รพ.ให้แน่ใจก่อนว่าไม่ตั้งครรภ์จริง จึงค่อยเริ่มยาคุมแบบแผงรายเดือนได้

  โดยการเริ่มยาคุมแบบแผงรายเดือนนั้น หากไม่ได้เริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีรอบเดือน แนะนำกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อน จึงค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้ หรืออาจจะรอให้ประจำเดือนรอบถัดไปมา แล้วรีบเริ่มยาภายใน 5 วันแรกของรอบเดือน จะมีฤทธิ์ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที หากจะมีเพศสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ควรใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน กินอย่างต่อเนื่องจะดีที่สุด ถ้าจะไม่มีเพศสัมพันธ์อีก ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือนตามเข้าไปค่ะ