ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรก 10 นาทีก่อนมีเพศสัมพันธ์ แล้วกินเม็ดที่ 2 อีก 12 ชั่วโมง ยาจะมีประสิทธิภาพเท่ากินหลังมีเพศสัมพันธ์ไหม

 •  ittikrl
  สมาชิก

  กินยาคุยแบบฉุกเฉินเม็ดแรก10นาทีก่อนมีเพศสัมพันธุ์ แล้วกินเม็ดที่2อีก12ชัวโมง จะทำให้ยามีประสิทธิภาพน้อยลงกว่ากินหลังมีเพศสัมพันธุ์หรือป่าวครับ

  ittikrl  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ittikrl

  การใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นการรับประทานฮอร์โมนเพศในขนาดสูงในคราวเดียวหรือห่างกัน 12 ชั่วโมง โดยหากใช้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ การใช้ก่อนมีเพศสัมพันธ์เล็กน้อยเพียงแค่ 10 นาทีนั้น ยาน่าจะยังมีประสิทธิภาพได้ตามปกติค่ะ หากกินเม็ดต่อไปอย่างถูกต้อง

  แนะนำสังเกตรอบเดือนอีกครั้ง หากมาคลาดเคลื่อนไปเกิน 35 วันจากรอบก่อน ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันเองเบื้องต้น ซึ่งให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ

  การป้องกันควรใช้ถุงยางอนามัยหรือใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุมป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่า ไม่ควรใช้ยาคุมฉุกเฉินเพราะมีประสิทธิภาพต่ำกว่า