ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินก่อนมีเพศสัมพันธ์ จะป้องกันได้ไหม

  • กินยาคุมฉุกเฉินก่อนมีอะไรกันกินยาก่อนประมาณ5นาทีป้องกันได้มั้ย

     สวัสดีค่ะ คุณ นฤมล ขุมเงิน

    การรับประทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน จะลดโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 80% ค่ะ

    ซึ่งเปรียบเทียบกับวิธีการคุมกำเนิดอื่นๆ (เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การใช้ยาคุมแบบแผง การฝังยาคุม ) ถือว่า การคุมกำเนิดโดยการรับประทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินนั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าวิธีอื่นๆนะคะ

    หากกำลังจะมีเพศสัมพันธ์ และต้องการประสิทธิภาพการคุมกำเนิดที่ได้ผลดี แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยจะเหมาะสมกว่านะคะ