ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินเม็ดที่ 2 ก่อนถึง 12 ช.ม ได้ไหม

  • กินยาคุมฉุกเฉินเม็ดที่2ก่อนถึง12ช.มได้มั้ยค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ เปรียว อิ่มบุญสุ,

                         หากเป็นยาคุมฉุกเฉินชนิดที่มี 2 เม็ดใน 1 แผง สามารถทานพร้อมกันทีเดียว 2 เม็ด หรือทานครั้งละ 1 เม็ดก็ได้ โดยหากเลือกทานครั้งละเม็ด การทานเม็ดที่ 2 นั้น ให้ทานหลังจากเม็ดแรกไม่เกิน 12 ชั่วโมง ดังนั้น การทานก่อนเวลา 12 ชั่วโมง ย่อมทำได้ และประสิทธิภาพจะไม่แตกต่างกัน เพียงแต่การทานห่างกัน 12 ชั่วโมงนั้นจะช่วยลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงต่างๆ ได้มากกว่า เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนหัว ปวดหัว ปวดท้อง เป็นต้น

                     ทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาคุมฉุกเฉิน จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ โดยหากทานเม็ดแรกภายใน 12 ชั่วโมง จะมีช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% หากทานภายใน 12-24 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85%  หากทานภายใน 24-48 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% หากทานภายใน 48-72 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58%