ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินเม็ดที่ 2 ช้าไป 1 ชั่วโมง ประสิทธิภาพจะลดลงไหม

 •  Ooooooooo
  สมาชิก
  พอดีว่าคิดยาคุมฉุกเฉินช้าไป 1 ชม. จะทำให้ประสิทธิ์ภาพลดลงมั้ยคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ  Ooooooooo,

                        หากเป็นยาคุมฉุกเฉินชนิดที่มี 2 เม็ดใน 1 แผง เมื่อทานเม็ดแรกไปแล้ว ให้ทานเม็ดที่ 2 ภายในไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากทานเม็ดแรกไป ยาคุมฉุกเฉินจึงจะออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น หากทานยาเม็ดที่ 2 ช้าไป 1 ชั่วโมง คือทานหลังจากยาเม็ดแรกไปแล้ว 13 ชั่วโมง ประสิทธิภาพอาจลดลงไปบ้างเล็กน้อยค่ะ

                        อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์จะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการทานยาเม็ดแรกหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เป็นหลักด้วย โดยหากทานภายในไม่เกิน 12 หลังการมีเพศสัมพันธ์ จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ประมาณ 95% หากทานภายใน 12-24 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 85%  หากทานภายใน 24-48 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 75% หากทานภายใน 48-72 ชั่วโมง จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 58%