ถามแพทย์

 • ยาคุมฉุกเฉินกับฉีดยาคุม

 •  F'four Thiranun
  สมาชิก
  ฉีดยาคุมแล้ว มีอะไรกับแฟนก่อนหมอกำหนด แล้วกินยาคุมฉุกเฉิน ทุกครั้งที่มีอะไรกับแฟน พอถึงวันที่หมอครบกำหนด ถ้ามีอะไรกับแฟน เราต้องกินยาฉุกเฉินต่อ หรือไม่ต้องกินแล้วค่ะ
  F'four Thiranun  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ F'four Thiranun

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  โดยถ้ายังไม่ครบกำหนด 7 วันหลังฉีดยา มีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันไป อาจจะต้องกินยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วย ไม่จำเป็นต้องกินทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ คือถ้าครบ 7 วันไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกินตามไปอีก และถ้าฉีดยาไปจนครบกำหนดแล้ว มีเพศสัมพันธ์ในวันนั้นๆเลยนั้น โอกาสตั้งครรภ์ก็จะค่อนข้างน้อย แนะนำว่าอาจจะไม่ต้องกินยาคุมฉุกเฉินร่วมไปอีก

  โดยถ้าจะยังต้องการคุมกำเนิด เมื่อครบกำหนดฉีดยา ให้รีบไปฉีดยาต่อไม่เกิน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยาฉีดเดิมครบกำหนด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพยาที่ต่อเนื่องค่ะ