ถามแพทย์

 • อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาคุมประเภทต่างๆ

 •  Mint Mintra
  สมาชิก

  ถ้าฝังยาคุมกำเนิดครบกำหนดแล้ว แล้วเรายังไม่ถอดออก ประจำเดือนจะมาเลยไหมค่ะ ประจำเดือนจะมาตอนไหน เพราะฝังมาไม่เป็นประจำเดือนเลยคะตลอด3ปี แล้วถ้าเราจะคุมแบบอื่น เรากินยาคุมได้เลยไหมคะ ถ้าเราจะกินยาคุมกำเราควรเริ่มกินยังไงค่ะ หรือถ้าฉีดยาคุมกำเนิดควรฉีดตอนไหนคะ

  สวัสดีครับ

  ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง(Contraceptive implant) เช่น Implanon ประกอบด้วยตัวยาฮอร์โมน Progestin ออกฤทธิ์ทำให้ เซลล์ไข่ในรังไข่ไม่พัฒนาจึงไม่เกิดการตกไข่ รวมถึงมูกปากมดลูกหนาทำให้อสุจิเข้าไปในโพรงมดลูกยาก

  ผลเสียของยาคุมกำเนิดแบบฝังคือ ระหว่างใช้ตัวยาจะไม่มีประจำเดือน หรือประจำเดือนขาดได้ หลังจากถอดยาคุมประจำเดือนจะมาตามปกติภายในระยะเวลา 1-12 เดือนแตกต่างการไป

  ยาคุมชนิดรับประทานจะเริ่มทานภายใน 1-5 วันแรกหลังจากมีประจำเดือนโดย สามารถคุมกำเนิดได้ทันที ถ้าเริ่มรับประทานหลัง 5 วันแรกของประจำเดือน จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นๆร่วมด้วยอย่างน้อย 7 วันเช่นการใส่ถุงยางอนามัย 

  การฉีดยาคุมกำเนิด จะใช้หลักการเดียวกับการเริ่ม ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานครับ

  Mint Mintra  Mint Mintra
  สมาชิก
  ถ้าครบกำหนดแล้วไม่ถอดออกจะเป็นอะไรไหมคะ ประจำเดือนจะมาไหมค่ะ ถ้าไม่ถอดเมื่อครบกำหนด