ถามแพทย์

 • กินยาคุม 1- 9 มิถุนายน ถ้าหลังจากวันที่9 จะไม่มีเพศสัมพันธ์อีก จำเป็นต้องกินยาคุมกำเนิดจนหมดแผงไหม

 •  helpme0011thankyou
  สมาชิก

  ถ้าสมมุติ ประจำเดือนมาวันที่ 1 มิถุนายน กินยาคุม(แบบ24เม็ด กับ4เม็ดแป้ง YAZ) วันที่ 1 มิถุนายน แล้ว ประจำเดือนหมดวันที่ 6 มิถุนายน มีเพศสัมพันธ์ วันที่ 7 มิถุนายน
  -กินยาคุม ตั้งแต่ 1มิถุนายน จนถึง 9 มิถุนายน ถ้าหลังจากวันที่9 มิถุนายน จะไม่มีเพศสัมพันธ์อีก จำเป็นต้องกิน ยาคุมกำเนิด จนหมดแผงไหมครับ คุณหมอ

  helpme0011thankyou  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ helpme0011thankyou

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  สำคัญของการกินยาคุมคือต้องกินทุกวันจนหมดแผง เมื่อเริ่มกินแผงนั้นๆไปแล้วจะให้ได้ประสิทธิภาพในการยับยั้งการตกไข่ควรจะต้องกินให้หมดแผงไป ถ้ากินแค่ 9 วันแล้วหยุดเลย ยาในแผงนั้นๆที่กินไปก็ไม่น่าจะได้ประสิทธิภาพค่ะ