ถามแพทย์

 • ถ้าเริ่มกันยาคุมแบบ 28 เม็ดแผงแรก ช่วงเม็ดที่่ 22-28 ยังคุมได้อยู่ไหม

 •  Aricha Inkesa
  สมาชิก
  ถ้าเริ่มกันยาคุมแผงแรกและครั้งแรก แบบ28 เม็ด ช่วงเม็ดที่่22-28 ยังคุมได้อยู่ไหมค่ะ หรือเป็นแค่แป้ง
  Aricha Inkesa  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Aricha Inkesa

  โดยปกติแล้วยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือน 28 เม็ด ใน 7 เม็ดสุดท้ายมักเป็นเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยา แต่อย่างไรก็ตามหากกินยาคุมใน 21 เม็ดที่เป็นตัวยา มาอย่างต่อเนื่องจะไม่มีการตกไข่ในรอบเดือนนั้นๆ ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเม็ดแป้ง ก็ไม่น่าจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ค่ะ