ถามแพทย์

  • กินยาคุมกำเนิดหมดวันจันทร์ ต้องเริ่มกินแผงใหม่วันอังคาร ถ้าเริ่มกินวันพุธ จะเป็นไรไหม

  •  Kungg
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ กินยาคุมกำเนิดแบบ21เม็ด ปกติการยาคุมเม็ดแรกคือวันอังคารแล้วเม็ดสุดท้ายของแผงหมดวันจันทร์ ก็จะเริ่มกินแผงต่อไปวันอังคารตรงที่เว้น7วันตลอด ถ้าเริ่มกินม็ดแรกของแผงเปฌนวันพุธจะเป็นไรไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Kungg,

                         เมื่อทานยาคุมกำเนิดครบ 21 เม็ด และเว้นระยะครบ 7 วันในวันจันทร์ ก็ควรเริ่มทานยาคุมแผงใหม่ในวันอังคาร หากเว้นไปอีก 1 วัน เป็น 8 วัน แล้วเริ่มทานยาในวันพุธแทน การออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์อาจไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ ดังนั้น หากจะเริ่มทานยาคุมแผงใหม่ในวันพุธ ก็ควรทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ยาคุมได้เริ่มออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้เต็มประสิทธิภาพก่อนค่ะ