ถามแพทย์

  • กินยาคุมแบบ 21 เม็ด วันที่ 7 ของการเว้นระยะ ได้มีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม

  • กินยาคุมแบบ21เม็ดครบแล้วมีประจำเดือนมาประมานวันที3คะแล้วมามีเพศสัมพันวันที7แบบไม่ได้ป้องกันแต่หลังนอกจะท้องมัยคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ เดียวมัน ก็ผ่านไป,

                         หากทานยาคุมกำเนิดครบ 21 เม็ด และได้มีประจำเดือนมาในวันที่ 3 ของการเว้นระยะ ก็ถือว่าปกติดีค่ะ แล้วในวันที่ 7 ของการเว้นระยะ หากได้มีเพศสัมพันธ์ไป โอกาสที่จะตั้งครรภ์ถือว่ายังมีน้อยมากค่ะ ทั้งนี้ ในวันต่อไป ก็ควรเริ่มทานยาคุมกำเนิดแผงใหม่ต่อไปได้เลยค่ะ การออกฤทธิ์ในการตั้งครรภ์ก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ