ถามแพทย์

 • กินยาคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ด สลับเม็ดกัน จะเป็นอะไรไหม ควรทำอย่างไรต่อ

 •  Stmkjjt
  สมาชิก
  สอบถามค่ะ พอดีกินยาคุมผิดมา5เม็ดแล้วค่ะ ส่วนตัวใช้ยาคุม28เม็ด คือต้องกินยาคุมเริ่มเม็ดที่14 เเต่ดันไปกินเม็ดที่1-5ค่ะ ทำยังไงดีค่ะ
  Stmkjjt  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Stmkjjt

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน 28 เม็ดนั้น ควรเริ่มใช้ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่เม็ดแรก และให้กินติดต่อกันทุกวันจนยาหมดแผง คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมง และเมื่อกินหมดแผง ให้กินยาแผงใหม่ต่อโดยทันที

  โดยเม็ดยาทั้ง 21 เม็ดของยาคุมชนิดซูซี่จากการสืบค้นของแพทย์ จะมีตัวยาสำคัญเท่ากันทุกเม็ด ดังน้นการกินสลับเม็ดไม่ได้มีผลอะไรต่อยา หากได้กินยาเม็ดที่ 1-21 ของแผงยาต่อเนื่องทุกวัน