ถามแพทย์

 • เริ่มกินยาคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ดตอนยังไม่มีประจำเดือน หลังจากนั้นมีเพศสัมพันธ์หลั่งนอกเลย จะท้องไหม

 •  Patsaraporn
  สมาชิก
  พอดีว่าทานยาคุมกำเนิดชนิด28เม็ดตอนที่ยังไม่มีประจำเดือน ทานยาไปวันแรกแล้วมีอะไรกับแฟนแต่หลั่งนอก มีโอกาศท้องไหมคะ นมคัดมาเป็นอาทิตย์แต่ประจำเดือนยังไม่มาค่ะ
  Patsaraporn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Patsaraporn

  การใช้ยาคุมกำเนิดชนิด28เม็ด มีประสิทธิภาพสูงมาก หากใช้อย่างถูกต้อง กล่าวคือ ควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของประจำเดือน ถ้าเริ่มช่วงอื่นๆ จะต้องกินให้ครบติดต่อกัน 7 วันก่อนจึงค่อยมีเพศสัมพัันธ์ไม่ป้องกันได้ และควรกินทุกวันต่อเนื่องจนครบแผงค่ะ

  ดังนั้นในกรณีนี้ที่ไม่ได้เริ่มภายใน 5 วันของประจำเดือน มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ จึงอาจจะต้องมีการใช้ย้าคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วย ภายใน 72  ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และกินยาคุมกำเนิดแบบแผงต่อไปตามปกติ

  หากเลย 72 ชั่วโมงมาแล้ว แนะนำสังเกตรอบเดือนช่วงยาหมด 21 เม็ดอีกครั้ง ถ้าภายในเม็ดที่ 22-28 ประจำเดือนยังไม่มา ให้ซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจเองก่อนเบื้องต้นว่าไม่ตั้งครรภ์ จึงค่อยเริ่มยาแผงใหม่ต่อไป