ถามแพทย์

 • ยาคุมกำเนิดชนิดฝังและยาเสพติดจะทำปฏิกิริยากัน จนมีผลต่อระดับยาคุมได้หรือไม่

 • สวัสดีค่ะ พอดีได้รับบริการฝังยาคุมเมื่อเดือนสิงหาคม2563 แต่อยากทราบว่า ยาเสพติด เช่น ยาบ้า หรือ ยาไอซ์ สามารถลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดชนิดฝังให้เสื่อมได้ หรือไม่คะ?
  อัญธิกา ระวังภัย  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ อัญธิกา ระวังภัย

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และการคุมกำเนิดชนิดนี้เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยามีได้น้อยกว่า 1%

  โดยจะมียาบางชนิดสามารถทำให้ยาฝังคุมกำเนิดมีประสิทธิภาพลดลง เช่น ยาปฏิชีวนะ เช่น ยาไรฟาบิวติน (Rifabutin) หรือยาไรแฟมพิซิน (Rifampicin) ยารักษาโรคเอดส์หรือเอชไอวี (HIV) ยารักษาโรคลมชักเป็นต้น

  โดยยาเสพติดดังกล่าวมา ยังไม่ได้มีรายงานการศึกษาชัดเจนว่าจะมีผลใดๆต่อยาคุมกำเนิดหรือไม่ แต่เนื่องจากเป็นยาเสพติดให้โทษต่อร่างกายได้หลายอย่าง แนะนำการไม่ใช้ยากลุ่มดังกล่าว และหากมีปัญหาในการเลิกใช้ยา แนะนำการปรึกษาแพทย์ที่รพ.ใกล้บ้านเพื่อเข้ารับการบำบัดที่เหมาะสมต่อไป