ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิดแบบ 3 ปี ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมออยู่ 4 เดือน แล้วประจำเดือนไม่มาอีกเลย มาอีกครั้งตอนฝังครบ 1 ปี มาเยอะและปวดท้อง เกิดจากอะไร

 •  OP opie
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ ดิฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝังยาคุมกำเนิด ดิฉันฝังยาคุมเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว หลังจากฝัง ช่วงสามสี่เดือนแรกประจำเดือนมากะปริบกะปรอยหลังจากนั้นประจำเดือนก็ไม่มาอีกเลย ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะเป็นผลข้างเคียง แต่เรื่องมีอยู่ว่า หลังจากที่ไม่มีประจำเดือนมาจนครบรอบ1ปีของการฝังยาคุมซึ่งก็คือมิถุนายนที่ผ่านมานี้ ประจำเดือนมา เยอะและปวดท้องปกติเหมือนคนมีประจำเดือนปกติถึงสองรอบ อยากสอบถามว่าแบบนี้ถือว่ายาเสื่อมหรือการทำงานของยาคุมผิดปกติไหมคะ มีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่คะ
  OP opie  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ OP opie

  การใช้ยาคุมแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  ประสิทธิภาพของยาคุมแบบฝังนั้นสูงมาก ถ้ายังไม่หมดอายุ ยาจะอยู่ได้ประมาณ 3-5 ปีขึ้นกับชนิดของยา

  ช่วงระหว่างฝังยา ประจำเดือนอาจจะมาไม่สม่ำเสมอ อาจมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด เหล่านี้เป็นผลข้างเคียงที่เกิดได้จากยาฝัง ไม่ได้บ่งบอกว่าตั้งครรภ์ 

  สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ และถ้าไม่ชอบผลข้างเคียงของยาฝังที่ทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ เมื่อยาหมดอายุ ไปเอายาออก อาจจะแจ้งแพทย์ที่ดูแลเพื่อปรึกษาและเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดเป็นแบบที่จะทำให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอมากกว่าได้ค่ะ

  OP opie  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ OP opie

  การใช้ยาคุมแบบฝังนั้น ควรเริ่มฝังภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฝังเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฝังยาน้อยกว่า 1%

  ประสิทธิภาพของยาคุมแบบฝังนั้นสูงมาก ถ้ายังไม่หมดอายุ ยาจะอยู่ได้ประมาณ 3-5 ปีขึ้นกับชนิดของยา

  ช่วงระหว่างฝังยา ประจำเดือนอาจจะมาไม่สม่ำเสมอ อาจมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด เหล่านี้เป็นผลข้างเคียงที่เกิดได้จากยาฝัง ไม่ได้บ่งบอกว่าตั้งครรภ์ 

  สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ และถ้าไม่ชอบผลข้างเคียงของยาฝังที่ทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ เมื่อยาหมดอายุ ไปเอายาออก อาจจะแจ้งแพทย์ที่ดูแลเพื่อปรึกษาและเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิดเป็นแบบที่จะทำให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอมากกว่าได้ค่ะ