ถามแพทย์

  • เมื่อคืนกินเม็ดยาคุมเม็ดที่ 28 เม็ดสีขาว ที่จริงต้องกินเม็ดที่ 22 จะเป็นอะไรไหม

  •  kittiyapornfff41
    สมาชิก
    สวัสดีคะ พอดีหนูกินยาผิดเม็ด เมื่อคืนไปเม็ดที่28 เม็ดสีขาว ที่จิงต้องกินเม็ดที่22 แล้วมะกี้พึ่งกินเม็ดที่22ไป มันจะเป็นไรไหมคะ

    วัสดีค่ะ คุณ kittiyapornfff41,

                         หากเป็นยาคุมกำเนิดชนิดที่มี 28 เม็ดใน 1 แผง โดยส่วนใหญ่แล้วใน 21 เม็ดแรกจะเป็นเม็ดยาที่มีฮอร์โมน และใน 7 เม็ดสุดท้าย จะเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมนหรือเม็ดแป้ง ซึ่งเม็ดยาที่มีฮอร์โมนกับเม็ดแป้งจะมีสีที่ต่างกัน ดังนั้นให้สังเกตว่าเม็ดยาที่ 22-28 เป็นเม็ดยาสีเดียวหันหรือไม่ หากใช่ แสดงว่าเป็นเม็ดแป้งเหมือนกัน ดังนั้น การนำเม็ดยาเม็ดที่ 28 มาทานแทนเม็ดที่ 22 จึงไม่แตกต่างกันค่ะ สามารถที่จะทานเม็ดใดก็ได้