ถามแพทย์

  • ยาคลุม

  • คือแฟนผมกินยาคลุม แล้วมีอาการท้องอืด มีโอกาสท้องมั้ยครับ แต่ก่อนหน้านี้มีอาการคลื่นใส้ อาเจียน เวียนหัว หน้ามืด แต่ก่อนอาการเหล่านี้มา เหมือนจะมีเมนส์หลังจากทานยาคุมได้ 6 วันครับ
    บังบอล ผู้มีเนตรสังสาระ  พญ.นรมน
    แพทย์

    https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99-706