ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ในช่วงใกล้หมดประจำเดือน จะมีโอกาสท้องไหม

 •  bammmm
  สมาชิก
  เมื่อมีเพศสัมพันธ์ตอนประจำเดือนใกล้จะหมดยังจะมีโอกาสที่จะท้องได้มั้ย

  สวัสดีครับ คุณ Bammmm

  การมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 7 วันก่อนและหลังเริ่มมีประจำเดือนจะมีโอกาสตั้งครรภ์น้อยกว่าปกติ เพราะยังไม่ใช่ช่วงตกไข่ครับ  กระนั้น แม้การมีเพศสัมพันธ์ในระยะนี้จะทำให้โอกาสตั้งครรภ์น้อย แต่ก็ไม่ได้เป็นศูนย์เสมอไป โดยเฉพาะในกรณีรอบเดือนของแต่ละคนคลาดเคลื่อนได้ 

  ดังนั้น วิธีคุมกำเนิดที่แนะนำคือการมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกัน หรือก็คือการใช้ถุงยาอนามัย  หรือใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผง จะเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ