ถามแพทย์

 • ปวดชายโครงขวา เป็นหลังจากทานอาหาร เป็นๆหายๆ รู้สึกจุกๆ เวลากดแล้วเจ็บ

 •  minanaaa
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ หนูปวดที่บริเวณชายโครงขวา เป็นหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เป็นๆหายๆ สามารถคล่ำได้ รู้สึกจุกๆ เวลากดแล้วเจ็บค่ะ เวลาอยู่นิ่งๆไม่เจ็บค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ minanaaa,

                     อาการปวดบริเวณชายโครงขวา อาจเกิดจาก

                    1. การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อผนังทรวงอก เช่น จากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาต่างๆ การยกของหนัก หรือเกิดจากอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าอกโดยตรง เช่น การถูกต่อย ถูกชก ถูกชน เป็นต้น อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก การหายใจเข้าออกลึกๆ การไอ หรือจาม มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน 

                      2. ตับอักเสบ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ชนิดบี การดื่มแอลกอฮอล์  การทานยา อาหารเสริมต่างๆ สมุนไพร การได้รับสารพิษ มีภาวะไขมันพอกตับ เป็นต้น อาการโดยรวมได้แก่ มีไข้ต่ำ ๆ คลื่นไส้ อาเจียน จุกแน่นใต้ชายโครงขวาจากตับโต ปัสสาวะเข้ม ตาเหลือง ตัวเหลือง

                      3. ถุงน้ำดีอักเสบแบบเฉียบพลัน เช่น จากการมีนิ่วในถุงน้ำดี อาการคือ แน่นท้อง ปวดลึกๆ ใต้ชายโครงขวา คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ต่ำ ตาเหลือง ตัวเหลือง อุจจาระสีซีด และปัสสาวะสีเหลืองเข้ม 

                       หากยังคงมีไข้อยู่ แนะนำว่าควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย เพราะอาจเป็นตับอักเสบหรือถุงน้ำดีอักเสบได้ และควรงดการทานยาพาราเซตามอลไปก่อน เพราะจะมีผลต่อการทำงานของตับได้ค่ะ นอกจากนี้ ก็ไม่ควรทานยาหรืออาหารเสริมและสมุนไพรใดๆ ไปค่ะ