ถามแพทย์

 • กินยาคุมฉุกเฉินหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไม่เกิน1ชั่วโมง ใช้ยาคุมแบบ2เม็ด มีโอกาสท้องไหม

 • พอดีเรากับเเฟนเรามีอะไรดีกันสวมถุงยางเเล้วมีนขาด อีก4วันประจำเดือนจะมาใช้เเอฟในการดูการมาของประจำเดือน แล้วได้กินยาคุมฉุกเฉินหลังจากมีไรกันไม่เกิน1ชั้วโมงใช้ยาคุมแบบ2เม็ด มีโอกาสท้องไหม กี่เปอร์เซ็น
  ภูริพัฒน์ กลิ่นหอม  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณภูริพัฒน์ กลิ่นหอม

  ถ้าได้ใช้ยาคุมฉุกเฉินกินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ กิน 2 เม็ดห่างกัน 12 ชั่วโมงหรือกินพร้อมกันคราวเดียว ตรงตามข้างฉลากกำหนด โอกาสตั้งครรภ์มีได้น้อย ยามีประสิทธิภาพได้เต็มที่ 80-90% ค่ะ

  หลังการใช้ยาให้สังเกตอาการ ยาอาจทำให้เลือดออกผิดปกติ หรือประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนได้ แต่สุดท้ายแล้วควรจะต้องมาไม่เกิน 35 วันจากรอบก่อน

  และสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ 

  ภูริพัฒน์ กลิ่นหอม  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณภูริพัฒน์ กลิ่นหอม

  ถ้าได้ใช้ยาคุมฉุกเฉินกินภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ กิน 2 เม็ดห่างกัน 12 ชั่วโมงหรือกินพร้อมกันคราวเดียว ตรงตามข้างฉลากกำหนด โอกาสตั้งครรภ์มีได้น้อย ยามีประสิทธิภาพได้เต็มที่ 80-90% ค่ะ

  หลังการใช้ยาให้สังเกตอาการ ยาอาจทำให้เลือดออกผิดปกติ หรือประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนได้ แต่สุดท้ายแล้วควรจะต้องมาไม่เกิน 35 วันจากรอบก่อน

  และสามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ