ถามแพทย์

 • มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ทานยาประจำ สามารถฉีดโมเดอร์นาได้ไหม

 •  Lalasol
  สมาชิก
  จะจองโมเดอร์นาให้ยายค่ะ แต่ยายมีโรคประจำตัวคือเบาหวาน ทานยาเป็นประจำ สามารถฉีดวัคซีนตัวนี้ได้ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Lalasol,

                      การมีโรคประตัวเป็นเบาหวาน ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สามารถที่จะไปฉีดได้ แต่ในช่วงที่จะไปฉีด ก็ไม่ควรมีอาการที่รุนแรงจากโรคเกิดขึ้น เช่น มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจนเลือดเป็นกรด หรือมีภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคหัวใจจากเบาหวาน แล้วมีอาการของโรคหัวใจกำเริบ เช่น เหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอก เป็นต้น 

                      สำหรับข้อห้ามและข้อควรระวังอื่นๆ ในการฉีดวัคซีน เช่น เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนชนิดอื่นๆ แบบรุนแรงมาก่อน กำลังมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยตัว หอบเหนื่อย เป็นต้น หรือมีโรคประจำตัวอื่นๆ อีกที่อาการยังไม่คงที่ และมีอาการรุนแรงอยู่ หรือเพิ่งมีตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในช่วงไม่เกิน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นต้น