ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกันหลั่งนอก แล้วในวันเดียวกันประจำเดือนมา มีโอกาสท้องไหม

 •  Thanyathip
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะหมอ คือหนูมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ป้องกัน วันที่11 ประมาณ เที่ยงคืน-ตี1 หลั่นนอก แล้วประมาณช่วงบ่ายโมงของวันเดียวกัน ประจำเดือนหนูมา หนูมีโอกาสท้องไหมคะ
  Thanyathip  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Thanyathip Yangadiao

  การมีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยป้องกันเอาไว้ มีโอกาสที่น้ำอสุจิจะเล็ดลอดออกมา และทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ โดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ทำการหลั่งนอกยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4-20% จึงไม่ควรใช้วิธีนี้ในการคุมกำเนิด

  แต่หากหลังการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย มีรอบเดือนที่มาตามรอบ ห่างจากครั้งก่อนประมาณ 22-35 วันมาแล้ว ก็แสดงว่าน่าจะไม่ตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามถ้ายังไม่สบายใจ หลังจากนี้ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ  และหากจะมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ครั้งต่อไป แม้ไม่ลึก ไม่นาน ให้ใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอาไว้ทุกครั้งค่ะ  หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุมเพื่อป้องกันไว้ก่อน

  Thanyathip  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Thanyathip Yangadiao

   

  การมีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยป้องกันเอาไว้ มีโอกาสที่น้ำอสุจิจะเล็ดลอดออกมา และทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ โดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ทำการหลั่งนอกยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4-20% จึงไม่ควรใช้วิธีนี้ในการคุมกำเนิด

   

  แต่หากหลังการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย มีรอบเดือนที่มาตามรอบ ห่างจากครั้งก่อนประมาณ 22-35 วันมาแล้ว ก็แสดงว่าน่าจะไม่ตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามถ้ายังไม่สบายใจ หลังจากนี้ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ  และหากจะมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ครั้งต่อไป แม้ไม่ลึก ไม่นาน ให้ใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอาไว้ทุกครั้งค่ะ  หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุมเพื่อป้องกันไว้ก่อน

  Thanyathip  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Thanyathip Yangadiao

   

  การมีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยป้องกันเอาไว้ มีโอกาสที่น้ำอสุจิจะเล็ดลอดออกมา และทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ โดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ทำการหลั่งนอกยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4-20% จึงไม่ควรใช้วิธีนี้ในการคุมกำเนิด

   

  แต่หากหลังการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย มีรอบเดือนที่มาตามรอบ ห่างจากครั้งก่อนประมาณ 22-35 วันมาแล้ว ก็แสดงว่าน่าจะไม่ตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามถ้ายังไม่สบายใจ หลังจากนี้ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ  และหากจะมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ครั้งต่อไป แม้ไม่ลึก ไม่นาน ให้ใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอาไว้ทุกครั้งค่ะ  หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุมเพื่อป้องกันไว้ก่อน

  Thanyathip  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Thanyathip Yangadiao

  การมีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยป้องกันเอาไว้ มีโอกาสที่น้ำอสุจิจะเล็ดลอดออกมา และทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ โดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ทำการหลั่งนอกยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4-20% จึงไม่ควรใช้วิธีนี้ในการคุมกำเนิด

  แต่หากหลังการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย มีรอบเดือนที่มาตามรอบ ห่างจากครั้งก่อนประมาณ 22-35 วันมาแล้ว ก็แสดงว่าน่าจะไม่ตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามถ้ายังไม่สบายใจ หลังจากนี้ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ  และหากจะมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ครั้งต่อไป แม้ไม่ลึก ไม่นาน ให้ใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอาไว้ทุกครั้งค่ะ  หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุมเพื่อป้องกันไว้ก่อน

  Thanyathip  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Thanyathip Yangadiao

   

  การมีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยป้องกันเอาไว้ มีโอกาสที่น้ำอสุจิจะเล็ดลอดออกมา และทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ โดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ทำการหลั่งนอกยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4-20% จึงไม่ควรใช้วิธีนี้ในการคุมกำเนิด

   

  แต่หากหลังการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย มีรอบเดือนที่มาตามรอบ ห่างจากครั้งก่อนประมาณ 22-35 วันมาแล้ว ก็แสดงว่าน่าจะไม่ตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามถ้ายังไม่สบายใจ หลังจากนี้ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ  และหากจะมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ครั้งต่อไป แม้ไม่ลึก ไม่นาน ให้ใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอาไว้ทุกครั้งค่ะ  หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุมเพื่อป้องกันไว้ก่อน

  Thanyathip  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Thanyathip Yangadiao

   

  การมีเพศสัมพันธ์ ถ้าไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยป้องกันเอาไว้ มีโอกาสที่น้ำอสุจิจะเล็ดลอดออกมา และทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ โดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ทำการหลั่งนอกยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4-20% จึงไม่ควรใช้วิธีนี้ในการคุมกำเนิด

   

  แต่หากหลังการมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย มีรอบเดือนที่มาตามรอบ ห่างจากครั้งก่อนประมาณ 22-35 วันมาแล้ว ก็แสดงว่าน่าจะไม่ตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามถ้ายังไม่สบายใจ หลังจากนี้ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ  และหากจะมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ครั้งต่อไป แม้ไม่ลึก ไม่นาน ให้ใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอาไว้ทุกครั้งค่ะ  หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุมเพื่อป้องกันไว้ก่อน