ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ในช่วงเป็นประจำเดือน 7 วันตอนเว้นยาคุมแบบ 21 เม็ด จะท้องได้ไหม

 •  Arisara Rbz
  สมาชิก

  สอบถามแพทย์ค่ะ พอดีกินยาคุม แบบ 21 เม็ดติดต่อกันมา 2 - 3 เดือนแล้ว ไม่เคยขาด แต่ไม่คยมีเพศสัมพันธ์ช่วงเป็นประจำเดือนเลยค่ะ ประจำเดือนจะมาแล้วค่ะเลยอยากถามว่า มีเพศสัมพันธ์ช่วงที่เป็นประจำเดือน ไม่ใส่ถุง หลั่งใน จะมีโอกาสท้องไหมค่ะ 

  ขอบคุณค่ะ 

  Arisara Rbz  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Arisara Rbz

  การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ประจำเดือนมา ขณะที่กินยาคุมแบบแผงรายเดือนอยู่นั้น โอกาสตั้งครรภ์มีได้น้อยมากๆ เนื่องจากหากกินยาคุมแบบแผงอย่างต่อเนื่องจนครบแผง จะไม่มีการตกไข่ในรอบเดือนนั้นๆ ประจำเดือนที่มาจะเป็นอิทธิพลจากการไม่มีฮอร์โมนในร่างกายทำให้เลือดไหลออกมาจากเยื่อบุมดลูก 

  หากไม่มีการตกไข่ในรอบเดือนนั้นๆ ก็จะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ แม้ว่าในช่วงเว้นยา 7 วัน มีประจำเดือนมา จะไม่ได้กินยาก็ตาม

  ไม่แนะนำการมีเพศสัมพันธ์ช่วงมีประจำเดือนเพราะเป็นสุขอนามัยที่ไม่ดีค่ะ แนะนำรอจนประจำเดือนหมดก่อนจะดีกว่า